top of page
PSX_20191222_225811_edited.jpg

YOGA THERAPY COURSE

 Coming soon in English

Yoga Therapy moduls

OBRAZOVANJE ZA YOGA TERAPEUTA

OBRAZOVANJE ZA YOGA TERAPEUTA

Za yoga terapeuta edukacija je 200 sati koja se nadograđuje na 600 sati edukacije za yoga
učitelja po standardu EYF te se time ispunjava treća razina za yoga učitelja edukacije 800 sati
po standardu Ministarstva AYUSH-a Indija.
U odnosu na edukaciju za yoga terapeuta po standardu AYUSH-a također postoje 3 razine:
Stupanj 1 – Yoga terapeut asistent- može raditi pod nadzorom, certificiranog liječnika ili
certificiranog yoga terapeuta i yoga terapeuta konzultanta, u vezi specifičnih poremećaja. -
100 sati edukacije. – MODUL I + MODUL II
Stupanj 2 - Yoga terapeut - može raditi pod nadzorom, certificiranog liječnika ili
certificiranog yoga terapeuta i yoga terapeuta konzultanta, u vezi svih poremećaja. - 200 sati
edukacije. MODUL AYURVEDA + MODUL III
Stupanj 3 - Yoga terapeut konzultant – može primjenjivati yogu za liječenje bolesti u
medicinskim ustanovama ili neovisno. – 300 sati edukacije.
Edukacija za yoga terapeuta odvija se u 50 satnim MODULIMA.
Prvi dio edukacije za yoga terapeuta u trajanju od 50 sati – yoga terapija MODUL I.
Drugi drugi dio edukacije za yoga terapeuta u trajanju od 50 sati – yoga terapija MODUL II.
Prvi i drugi dio edukacije ispunjava zahtjev od 100 sati za Stupanj 1 – Yoga terapeut asistent
Treći dio edukacije za yoga terapeuta u trajanju od 50 sati – yoga terapija MODUL III.
MODUL III se sastoji od individualne prakse yoga terapije pod nadzorom liječnika, yoga
terapeuta ili yoga terapeuta konzultanta o čemu vodite dnevnik. Tijekom praktične faze yoga
terapije biti će osigurani termini za superviziju (konzultacije u vezi slučajeva s kojima radite).
Dio edukacije za yoga terapeuta (Stupanj 2 po standardu AYUSH-a - yoga terapeut) je
MODUL AYURVEDA - 50 sati edukacije o Ayurvedi.

MODUL IV- Studj slučajeva© Jadranko Miklec

POSTUPAK ISPITA ZA YOGA TERAPEUTA


Nakon 200 sati edukacije za Yoga terapeuta polaže se ispit za koji pripremite detaljnoopisan pristup za 10 slučajeva primjene yoga terapije (specificirati podatke o osobi: dob, spol,zanimanje, dijagnoza, itd.; sastaviti i obrazložiti pristup yoga terapije za navedeni slučaj).Važno je naglasiti osobi da mi ne lijećimo već održavamo savjetovanje i edukaciju o zdravomnačinu života – Yoga i Ayurveda.Po osobi 5 sati terapijskog programa (za 10 osoba je 50 sati). Tih 5 sati podijelite u 4sastanka: prvi sastanak je diagnosticiranje stanja osobe (sparša, daršana i prašna) u trajanju 1sat; drugi sastanak je poduka osobe o pripremljenom terapijskom programu u trajanju od 1,5sati; treći sastanak je provjera nakon 10 dana samostalne prakse u trajanju od 1,5 sati; četvrtisastanak je provjera ispravnosti prakse nakon 20 dana samostalne prakse u trajanju od 1 sata.Pristup yoga terapije možete opisati u odnosu na slučaj obzirom na prevenciju, tretmanakutnog stanja i program terapijske rehabilitacije te rezultate primjene terapije.Voditelj tečaja za yoga terapeuta - Yogacharya Jadranko Miklec

YOGA TERAPIJA MODUL I - 50 SATI


Sadržaj:1. Temelj yoga terapije – Yoga Anubhava (iskustvena yoga) po učenju Dr. MukundBhole:2. yoga samo-pomoći za uklanjanje stresa i održavanje zdravlja. Rad sa anamayakoshom kroz vyayam, kriye i asane.3. sistematsko osvještavanje, osjećanje i razumijevanje procesa disanja u vidu neuro-respiratornih pokreta i kretanja daha.4. osvještavanje i svjedočenje slobodnog kretanja toka misli, sjećanja, želja, utisaka(samskara), itd.5. razlikovanje između yoga vježbanja (vyayama) i položaja (asana) i razlikovanjeizmeđu uključenosti u pokret kao činioci pokreta, doživljavanje pokreta na raziniosjećaja (propriocepcija) i biti svjedokom procesa doživljavanja.6. iskustvo i razumijevanje prijenosa tjelesne težine u stojećim i sjedećim položajimakako bi se uočila asimetrija7. iskustvo i razumijevanje razlikovanja između savijanja (istezanja) ili otvaranja izatvaranja (kompresija) tijela (i duha).8. razumijevanje praktične primjene yoga terapije na osnovu učenja petog poglavljaHatha Yoga Pradipike.9. Razumijevanje i praksa yoga terapije po učenju Shri Krishnamacharye.10. Razumijevanje i praksa yoga terapije po učenju Maharishi Swami Dev Murtija.

YOGA TERAPIJA MODUL II – 50 SATISadržaj:

1. Primjena yoge (specifičnosti prakse) kao fitnes, terapija za poboljšanje zdravlja i za
razvoj viših stanja svijesti.
2. Yoga terapija po učenju Sankhye, Maharishi Patanjali Yoga Sutri, Hatha Yoga
Pradipike, Vedske znanosti i Ayurvede.
3. Razumijevanje osnovnih psihosomatskih zdravstvenih tegoba (patofiziologija i
patopsihologija), Yoga dijagnoza, pulsna dijagnostika, te programi yoga terapije za
poboljšanje psihofizičkog zdravlja.
4. Rad na pranamaya koshi kroz pranayamu – nadi shudhi, manas shudhi.
5. Razumijevanje funkcija vayua, prane, shakti, čakre, nadiji, marme, itd. te njihova
terapijska primjena (šudhi). Razumijevanje i primjena tehnike Pranasamyame u
terapijske svrhe.
6. Dizajniranje individualnog Yoga terapijskog programa (izrada individualnog
terapijskog slijeda prakse asana i pranayame), te razumijevanje i praksa raznih
terapijskih modaliteta asana i pranayama.
7. Napredni principi Yoga terapije uključujući Yoga psihologiju, psiho terapiju i pristup
ozdravljenja temeljen na Vedanti, itd.

YOGA TERAPIJA MODUL III – 50 SATISastoji se od individualne prakse yoga terapije pod nadzorom liječnika, yoga terapeuta ili
yoga terapeuta konzultanta o čemu vodite dnevnik.
Tijekom praktične faze yoga terapije biti će osigurani termini za superviziju (konzultacije u
vezi slučajeva s kojima radite).
Detaljno opisan pristup za 10 slučajeva primjene yoga terapije (specificirati podatke o osobi:
dob, spol, zanimanje, dijagnoza, itd.; sastaviti i obrazložiti pristup yoga terapije za navedeni
slučaj). Važno je naglasiti osobi da mi ne lijećimo već održavamo savjetovanje i edukaciju o
zdravom načinu života – Yoga i Ayurveda.
Po osobi 5 sati terapijskog programa (za 10 osoba je 50 sati). Tih 5 sati podijelite u 4
sastanka: prvi sastanak je diagnosticiranje stanja osobe (sparša, daršana i prašna) u trajanju 1
sat; drugi sastanak je poduka osobe o pripremljenom terapijskom programu u trajanju od 1,5
sati; treći sastanak je provjera nakon 10 dana samostalne prakse u trajanju od 1,5 sati; četvrti
sastanak je provjera ispravnosti prakse nakon 20 dana samostalne prakse u trajanju od 1 sata.
Pristup yoga terapije možete opisati u odnosu na slučaj obzirom na prevenciju, tretman
akutnog stanja i program terapijske rehabilitacije te rezultate primjene terapije.

YOGA TERAPIJA MODUL AYURVEDA – 50 SATI ( MODUL III )1. Uvodno predavanje o Ayurvedi
2. Ayurvedski način života, probava i prehrana
3. Važnost hrane, kvalitete hrane
4. Važnost stanja osobe koja jede hranu
5. Uravnotežena hrana, probava i hranjenje za sprječavanje neravnoteža i unaprjeđenje
zdravlja
6. Opća načela zdravog jedenja
7. Važni činioci zdrave hrane
8. Učinak količine hrane na prevenciju
9. Znakovi i simptomi uzimanja hrane u pravilnoj količini
10. Pravilna količina hrane da bi se spriječile neravnoteže. Odnos teško i lako probavljive
hrane
11. Važnost šest okusa za prevenciju
12. Primjeri šest okusa u hrani
13. Pravilan način pripreme hrane
14. Recepti i priprema ukusne i zdrave hrane po načelu Ayurvede.
15. Prehrana i godišnja doba
16. Definicija triju dosha – Vata, Pitta i Kapha i smještaj i funkcija Vate, Pitte i Kaphe u
tijelu
17. Kvalitete Vate, Pitte i Kaphe u hrani
18. Odabir pravilne prehrane diagnostikom pulsa. Određivanje stanja Vate, Pitte i Kaphe
19. Kvalitete hrane i njihov utjecaj na Vatu, Pittu i Kaphu, Hrana za smirivanje Vate,
Hrana za smirivanje Pitte, Hrana za smirivanje Kaphe.
20. Važnost uravnoteženog Agnija za pravilnu probavu
21. Četiri stanja Agnija u odnosu na njegovu snagu
22. Osjećanje neravnoteže ili ravnoteže Agnija u pulsu
23. Činioci koji remete Agni i uzrokuju Amu – proizvod nepotpune probave i
metabolizma
24. Znakovi i simptomi Ame – proizvoda nepotpune probave i metabolizma
25. Preporuke za sprječavanje nastanka Ame te postupci uklanjanja Ame
26. Anatomija probave te slijed napredovanja probave i metabolizma – transformacija
sedam Dhatua u Ojas
27. Praktični savjeti za poboljšanje probave
28. Ojas – Najfiniji i konačni proizvod probave i metabolizma – definicija i uloga u
održavanju zdravlja

MODUL IV

Četvrti dio edukacije za yoga terapeuta u trajanju od 50 sati - yoga terapija MODUL IV – 50 sati edukacije o yoga terapiji - studij slučajeva (završni dio stupnja 2 po standardu AYUSH-a - yoga terapeut).

MODUL IV se sastoji od studije slučajeva primjene yoga terapije kod raznih psiho-somatskih oboljenja.

Sadržaj:


            Detaljno opisan pristup za niže navedene slučajeve primjene yoga terapije:

1.     Anksiozne neuroze

2.     Anksiozni poremećaji

3.     Artritis

4.     Bronhalna astma

5.     Bronhitis

6.     Cervikalna spondiloza

7.     Depresija

8.     Epilepsija

9.     Fibromialgija

10.  Gerijatrijski poremećaji

11.  Ginekološki poremećaji

12.  Hipertenzija

13.  Hemiplegija

14.  Hernije

15.  Kardio-vaskularne bolesti

16.  Koronarna bolest

17.  Križobolja

18.  Kronični umor

19.  Migrena

20.  Moždani udar i paraliza

21.  Nesanica

22.  Neurološki poremećaji 

23.  Opća slabost

24.  Osteoartritis u kralježnici

25.  Osteoporoza

26.  Ovisnost o alkoholu

27.  Ovisnost o pušenju i drogama

28.  Parkinsonova bolest

29.  Poremećaji probavnog sustava

30.  Pretilost

31.  Protruzija diska

32.  Rak i tumori

33.  Respiratorni poremećaji

34.  Sindrom iritabilnog crijeva

35.  Sindrom menopauze

36.  Sinusitis

37.  Skolioza

38.  Spondilitis

39.  Stenoza u lumbalnom dijelu kralježnice

40.  Šećerna bolest

bottom of page