top of page

YOGACHARYA JADRANKO MIKLEC


OBRAZOVANJE ZA YOGA UČITELJAMinistarstvo AYUSH-a iz Indije navodi slijedeće 3 razine obrazovanja iz područja yoge:


Stupanj 1 - Yoga Protokol Instruktor 200 hrs – podučavanje osnove yoge, protokola slijeda serije yoga asana koji se izvodi na Međunarodni dan yoge.


Stupanj 2 - Yoga Wellness Instruktor 400 hrs – podučavanje yoge u vidu prevencije bolesti te održavanja zdravlja. Podučavanje yoge u školama, yoga studijima, radnim organizacijama, itd.


Stupanj 3 - Yoga Učitelj & Ocjenjivač 800 hrs - Master treneri u yoga obrazovnim institucijama, i može podučavati u yoga studijima, institucijama, koledžima i sveučilištima.


Po standardu Europske Yoga Federacije (EYF) studij za yoga učitelja traje 4 godine i sveukupno obuhvaća 600 sati obuke. Svake godine polaznici tijekom vikend (ili tjednih) tečajeva prolaze 150 sati obuke te po završetku godine polažu ispit i dobivaju diplomu za određeni stupanj obuke.

Stupnjevi obuke:

1. stupanj - Yoga monitor: Yoga Pravesh (godinu dana obuke - 150 sati) kvalificiran za asistenta Yoga učitelja. Za završni ispit napisati rad od 10 stranica (pisanog teksta bez slika).

2. stupanj - Yoga instruktor: Yoga Parichaya (dvije godine obuke - 300 sati). Za završni ispit napisati rad od 20 stranica (pisanog teksta bez slika).

3. stupanj -  Yoga tehničar: Yoga Shikshaka (tri godine obuke - 450 sati). Za završni ispit napisati rad od 30 stranica (pisanog teksta bez slika).

4. stupanj – Yoga učitelj: Yoga Siromani (4 godine obuke – 600 sati). Za završni ispit napisati rad od 40 stranica (pisanog teksta bez slika).


STRUKTURA TEČAJA ZA YOGA UČITELJA – 600 SATI PO EYF

1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 70 sati

 • Veda i Vedska literatura

 • Vedska literatura o yogi (Samkhya sutre, Yoga sutre Maharishija Patanjalija; Bhagavad Gita; Hatha Yoga-Pradipika, Gheranda Samhita; Shiva Samhita; itd).

 • Sanskrt – zbližavanje s ključnim rijećima i konceptima yoge kako bi se očuvala izvornost i autentičnost učenja.

 • Etika za yoga učitelje

 2. Anatomija i fiziologija – 40 sati

 • Anatomija i fiziologija (tjelesni sustavi, organi, itd.)

 • Veda u ljudskoj fiziologiji

 • Yoga anatomija i fiziologija (chakre, nadiji, itd.)

 • Praktična primjena yoga anatomije i fiziologije u yoga vježbi (dobrobiti, kontraindikacije, pravilnost izvođenja vježbi, itd.)

3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vježbe - 120 sati

 • Biomehanika yoga položaja i njihova klasifikacija

 • Pet osnova napredka u vježbi yoga asana

 • Tko, kada i kako može vježbati yogu

 • Samhita pristup vježbanju asana, povezivanje svijesti, disanja i pokreta u jednu cjelinu koja se kreće.

 • Glavna načela ispravne vježbe asana, izučavanje naćela i njihova praktična primjena u vježbi asana

 • Način povećanja dobrobiti pokreta i disanja u asani

 • Tehnike promatranja. Promatranje tijela, daha i duha prije izvođenja asane, tijekom ulaženja u asanu, zadržavanju u asani, izlaženja iz asane i nakon izvođenja asane

 • Pozdrav Suncu i kako vježbu bilo koje asane pretvoriti u pozdrav Suncu.

 • Vježbanje asana u vodi – Aqua yoga

 • Razvijanje sange, gipkosti i strukturalnog poravnanja putem prvog, drugog i trećeg niza asana

 • Asane za kralježnicu

 • Učenje i vježbanje: bandhi, mudri i kriya

 • Učenje i vježbanje: shatkarme, shankaprakshalane i panchakarme

 • Individualni pristup vježbi asana. Tehnike određivanja osobnog pristupa

 • Koncept Brmhana i Langhana u Yogi i Ayurvedi

 • Strukturiranje nizova asana za različite potrebe, dizajniranje pravilnog niza vježbi asana

 4. Pranayama – 60 sati

 • Asana – Pranayama veza

 • Prana i Kundalini

 • Vrste prana

 • Agni (vatra života)

 • Načela ispravne vježbe pranayame

 • Vježba pranayame (položaj za pranayamu, tehnike pranayame, modifikacije pranayame)

 • Zvuk u pranayami

 5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 60 sati

 • Asana i pranayama za strukturalne i funkcionalne probleme

 • Znanstvena istraživanja o asanama i pranayami

6. Meditacija – 20 sati

 • Teorija meditacije

 • Vježba meditacije

 • Znanstvena istraživanja o dobrobitima meditacije


7. Ayurveda – 40 sati

 • Yoga i Ayurveda

 • Osnovna načela Ayurvede

 • Asana i pranayama u ayurvedi

 • Pulsna dijagnostika

 • Ayurvedsko lijećenje uobićajenih zdravstvenih tegoba

 • Ayurvedske preporuke za životnu rutinu i prehranu

 8. Metodologija podučavanja – 30 sati

 • Načela demonstriranja, promatranja, personalizacije, stvaranja nizova asana i pranayame za individualne potrebe, asistiranje/ispravljanje

 • Kvaliteta učitelja i studentovog procesa učenja

 • Uspostavljanje osobne prakse uz vodstvo

 • Vođenje programa vježbanja za male i velike grupe

 • Profesionalni i poslovni aspekti podučavanja yoge

 9. Razmatranje različitih sustava yoge – 20 sati  

 • Različiti stilovi vježbanja asana, pranayame i meditacije

 • Raja yoga, hatha yoga, kundalini yoga (laya yoga), mantra yoga, kriya yoga, bhakti yoga, ashtanga yoga, surya yoga, vini yoga, vinyasa yoga, itd.

 10. Praktikum – 40 sati

 • Uključuje podučavanje od strane studenta a također i promatranje i asistiranje na satovima koje vode drugi

 11. Dva Boravišna tečaja o Yogi – 100 sati

      (Svaki boravišni tečaj traje 7 dana – 50 sati)

 • Intenzivna vježba asana, pranayame i meditacije za razvoj viših stanja svijesti kako bi postali učitelji yoge koji su utjelovljenje onoga što podućavaju.

Voditelj tečaja za izobrazbu yoga učitelja

Yogacharya Jadranko Miklec – predsjednik Instituta za Yogu i Ayurvedu „SUNCE“, dopredsjednik Europske Yoga Federacije, međunarodni tajnik svjetske akademije za Ayurvedu, Indija.    

e-mail: jadranko.miklec@gmail.com;  www.jadrankomiklec.com tel: 0959147314
POSTUPAK ISPITA ZA YOGA UČITELJA PO STANDARDU EYF


1. Za prijavu za ispit predočiti potvrde o provedenom 600-satnom obrazovanju.

2. Napisati rad na zadanu temu yoge (40 do 70 stranica, min. 40 stranica teksta, navesti literaturu, reference, itd.) te ga uručiti voditelju tečaja na pregled i eventualne ispravke min. 2 mjeseca prije ispita. Vrijeme za pisanje rada je max. 6 mjeseci. Na ispitu prezentirati rad i odgovoriti na pitanja svih sudionika ispita.

3. U svom yoga centru pod nadzorom voditelja održati 6 sati prezentacije yoge. Jedan sat je trajanja 45 min. 20 sati asistirati yoga učitelju ili voditelju yoga centra u vođenju yoga sata. Također održati 2 sata prezentacije u nekom drugom yoga centru.

4. 2 mjeseca prije ispita uručiti voditelju tečaja na uvid dnevnik iskustava osobne prakse yoge.

5. Dati na uvid domaće zadaće. Napisati pripremu za određenu lekciju i održati sat na tu temu u sklopu tečaja yoga edukacije i zatim nakon održanog sata napisati svoja zapažanja i zaključak na navedenu temu.   

6. Usmeni ispit traje 45 min. Prisustvuju 3 ispitanika.

7. Praktični ispit traje 45 min. Održati samostalnu lekciju yoge. Tjedan prije praktičnog nastupa uručiti voditelju tečaja plan lekcije (asane, pranayame, i dr. što će biti prezentirano) i metodologiju pristupa vođenja yoga lekcije tako da voditelj tečaja može dati savjete. 

8. Biti primjer onoga što podučava. Živjeti zdravo (ne pušiti, ne konzumirati alkohol, droge).
OBRAZOVANJE ZA YOGA TERAPEUTAZa yoga terapeuta edukacija je 200 sati koja se nadograđuje na 600 sati edukacije za yoga učitelja po standardu EYF te se time ispunjava treća razina za yoga učitelja edukacije 800 sati po standardu Ministarstva AYUSH-a Indija.


U odnosu na edukaciju za yoga terapeuta po standardu AYUSH-a također postoje 3 razine:


Stupanj 1 – Yoga terapeut asistent- može raditi pod nadzorom, certificiranog liječnika ili certificiranog yoga terapeuta i yoga terapeuta konzultanta, u vezi specifičnih poremećaja. - 100 sati edukacije. – MODUL I + MODUL II


Stupanj 2 - Yoga terapeut - može raditi pod nadzorom, certificiranog liječnika ili certificiranog yoga terapeuta i yoga terapeuta konzultanta, u vezi svih poremećaja. - 200 sati edukacije. - MODUL III (AYURVEDA) + MODUL IV (STUDIJ SLUČAJEVA)


Stupanj 3 - Yoga terapeut konzultant – može primjenjivati yogu za liječenje bolesti u medicinskim ustanovama ili neovisno. – 300 sati edukacije.


Edukacija za yoga terapeuta odvija se u 50 satnim MODULIMA.


Prvi dio edukacije za yoga terapeuta u trajanju od 50 sati – yoga terapija MODUL I.


Drugi drugi dio edukacije za yoga terapeuta u trajanju od 50 sati – yoga terapija MODUL II.


Prvi i drugi dio edukacije ispunjava zahtjev od 100 sati za Stupanj 1 – Yoga terapeut asistent


Treći dio edukacije za yoga terapeuta u trajanju od 50 sati – yoga terapija MODUL III . je MODUL AYURVEDA - 50 sati edukacije o Ayurvedi. Dio edukacije za yoga terapeuta (Stupanj 2 po standardu AYUSH-a - yoga terapeut)


Četvrti dio edukacije za yoga terapeuta u trajanju od 50 sati - yoga terapija MODUL IV – 50 sati edukacije o yoga terapiji - studij slučajeva (završni dio stupnja 2 po standardu AYUSH-a - yoga terapeut).

MODUL IV se sastoji od studije slučajeva primjene yoga terapije kod raznih psiho-somatskih oboljenja.
Voditelj tečaja za yoga terapeuta - Yogacharya Jadranko Miklec    


POSTUPAK ISPITA ZA YOGA TERAPEUTANakon 200 sati edukacije za Yoga terapeuta polaže se ispit za koji pripremite detaljno opisan pristup primjene yoga terapije za jednu osobu (specificirati podatke o osobi: dob, spol, zanimanje, dijagnoza, itd.; sastaviti i obrazložiti pristup yoga terapije za navedeni slučaj) o čemu vodite dnevnik. Tijekom praktične faze provođenja individualne yoga terapije biti će osigurani termini za superviziju (konzultacije u vezi slučaja s kojima radite).

  


Važno je naglasiti osobi da mi ne lijećimo već održavamo savjetovanje i edukaciju o zdravom načinu života – Yoga i Ayurveda.


Za osobu provesti min. 5 sati terapijskog programa. Tih 5 sati podijelite u 4 sastanka: prvi sastanak je dijagnosticiranje stanja osobe (sparša, daršana i prašna) u trajanju 1 sat; drugi sastanak je poduka osobe o pripremljenom terapijskom programu u trajanju od 1,5 sati; treći sastanak je provjera nakon 10 dana samostalne prakse u trajanju od 1,5 sati; četvrti sastanak je provjera ispravnosti prakse nakon 20 dana samostalne prakse u trajanju od 1 sata.


Pristup yoga terapije možete opisati u odnosu na slučaj obzirom na prevenciju, tretman akutnog stanja i program terapijske rehabilitacije te rezultate primjene terapije.


Napisati esej o yoga terapiji min. 20 stranica pisanog teksta koji uključuje slučaj primjene yoga terapije koji ste proveli (dnevnik) s obrazloženjem načela i prakse yoga terapije koju ste primijenili.


Usmeni ispit u trajanju od sat vremena o načelima primjene yoga terapije. 
YOGA TERAPIJA  MODUL I - 50 sati


            Sadržaj:

 1. Temelj yoga terapije – Yoga Anubhava (iskustvena yoga) po učenju Dr. Mukund Bhole:

 2. yoga samo-pomoći za uklanjanje stresa i održavanje zdravlja. Rad sa anamaya koshom kroz vyayam, kriye i asane.

 3. sistematsko osvještavanje, osjećanje i razumijevanje procesa disanja u vidu neuro-respiratornih pokreta i kretanja daha.

 4. osvještavanje i svjedočenje slobodnog kretanja toka misli, sjećanja, želja, utisaka (samskara), itd.

 5. razlikovanje između yoga vježbanja (vyayama) i položaja (asana) i razlikovanje između uključenosti u pokret kao činioci pokreta, doživljavanje pokreta na razini osjećaja (propriocepcija) i biti svjedokom procesa doživljavanja.

 6. iskustvo i razumijevanje prijenosa tjelesne težine u stojećim i sjedećim položajima kako bi se uočila asimetrija

 7. iskustvo i razumijevanje razlikovanja između savijanja (istezanja) ili otvaranja i zatvaranja (kompresija) tijela (i duha).

 8. razumijevanje praktične primjene yoga terapije na osnovu učenja petog poglavlja Hatha Yoga Pradipike.

 9. Razumijevanje i praksa yoga terapije po učenju Shri Krishnamacharye.

 10. Razumijevanje i praksa yoga terapije po učenju Maharishi Swami Dev Murtija.
YOGA TERAPIJA MODUL II – 50 sati


      Sadržaj:

 1. Primjena yoge (specifičnosti prakse) kao fitnes, terapija za poboljšanje zdravlja i za razvoj viših stanja svijesti.

 2. Yoga terapija po učenju Sankhye, Maharishi Patanjali Yoga Sutri, Hatha Yoga Pradipike, Vedske znanosti i Ayurvede.

 3. Razumijevanje osnovnih psihosomatskih zdravstvenih tegoba (patofiziologija i patopsihologija), Yoga dijagnoza, pulsna dijagnostika, te programi yoga terapije za poboljšanje psihofizičkog zdravlja.

 4. Rad na pranamaya koshi kroz pranayamu – nadi shudhi, manas shudhi.

 5. Razumijevanje funkcija vayua, prane, shakti, čakre, nadiji, marme, itd. te njihova terapijska primjena (šudhi). Razumijevanje i primjena tehnike Pranasamyame u terapijske svrhe.

 6. Dizajniranje individualnog Yoga terapijskog programa (izrada individualnog terapijskog slijeda prakse asana i pranayame), te razumijevanje i praksa raznih terapijskih modaliteta asana i pranayama.

 7. Napredni principi Yoga terapije uključujući Yoga psihologiju, psiho terapiju i pristup ozdravljenja temeljen na Vedanti, itd.
YOGA TERAPIJA – AYURVEDA, MODUL III – 50 sati


 1. Uvodno predavanje o Ayurvedi

 2. Ayurvedski način života, probava i prehrana

 3. Važnost hrane, kvalitete hrane

 4. Važnost stanja osobe koja jede hranu

 5. Uravnotežena hrana, probava i hranjenje za sprječavanje neravnoteža i unaprjeđenje zdravlja

 6. Opća načela zdravog jedenja

 7. Važni činioci zdrave hrane

 8. Učinak količine hrane na prevenciju

 9. Znakovi i simptomi uzimanja hrane u pravilnoj količini

 10. Pravilna količina hrane da bi se spriječile neravnoteže. Odnos teško i lako probavljive hrane

 11. Važnost šest okusa za prevenciju

 12. Primjeri šest okusa u hrani

 13. Pravilan način pripreme hrane

 14. Recepti i priprema ukusne i zdrave hrane po načelu Ayurvede.

 15. Prehrana i godišnja doba

 16. Definicija triju dosha – Vata, Pitta i Kapha i smještaj i funkcija Vate, Pitte i Kaphe u tijelu

 17. Kvalitete Vate, Pitte i Kaphe u hrani

 18. Odabir pravilne prehrane diagnostikom pulsa. Određivanje stanja Vate, Pitte i Kaphe

 19. Kvalitete hrane i njihov utjecaj na Vatu, Pittu i Kaphu, Hrana za smirivanje Vate, Hrana za smirivanje Pitte, Hrana za smirivanje Kaphe.

 20. Važnost uravnoteženog Agnija za pravilnu probavu

 21. Četiri stanja Agnija u odnosu na njegovu snagu

 22. Osjećanje neravnoteže ili ravnoteže Agnija u pulsu

 23. Činioci koji remete Agni i uzrokuju Amu – proizvod nepotpune probave i metabolizma

 24. Znakovi i simptomi Ame – proizvoda nepotpune probave i metabolizma

 25. Preporuke za sprječavanje nastanka Ame te postupci uklanjanja Ame

 26. Anatomija probave te slijed napredovanja probave i metabolizma – transformacija sedam Dhatua u Ojas

 27. Praktični savjeti za poboljšanje probave

 28. Ojas – Najfiniji i konačni proizvod probave i metabolizma – definicija i uloga u održavanju zdravljaYOGA TERAPIJA – STUDIJ SLUČAJEVA, MODUL IV – 50 sati


Detaljno opisan pristup za niže navedene slučajeve primjene yoga terapije:

 1. Anksiozne neuroze

 2. Anksiozni poremećaji

 3. Bronhalna astma

 4. Cervikalna spondiloza

 5. Gerijatrijski poremećaji

 6. Ginekološki poremećaji

 7. Kardio-vaskularne bolesti

 8. Koronarna bolest

 9. Kronični umor

 10. Moždani udar i paraliza

 11. Neurološki poremećaji

 12. Opća slabost

 13. Osteoartritis u kralježnici

 14. Ovisnost o alkoholu

 15. Ovisnost o pušenju i drogama

 16. Parkinsonova bolest

 17. Poremećaji probavnog sustava

 18. Protruzija diska

 19. Rak i tumori

 20. Respiratorni poremećaji

 21. Sindrom iritabilnog crijeva

 22. Sindrom menopauze

 23. Stenoza u lumbalnom dijelu kralježnice

 24. Šećerna bolest


LITERATURA

1. A.G. Mohan: Yoga for Body, Breath and Mind. Shambhala, 2002.
2. A.G. Mohan and Indra Mohan: Yoga therapy. Shambhala, 2004.
3. Gabriel Cousens, M.D.: Conscious Eating. North Atlantic Books, 2000.
4. Gabriel Cousens, M.D.: Spiritual Nutrition. North Atlantic Books, 2005.
5. Gabriel Cousens, M.D.: Spiritual Nutrition for Yoga & Liberation, DVD, 2009.
6. Dr.med.Ernst Schrott: Ayurveda. 2005, Wilhelm Goldmann, Verlag, München
7. Dr.med.Ernst Schrott, Dr.med.Wolfgang Schachinger: Handbuch Ayurveda. 2005 Karl F. Haugh Verlag in MVS Medizin-verlage Stuttgart GmbH & Co. KG.,
8. Jadranko Miklec: Yama – moralna načela. Zagreb, 2002
9. Jadranko Miklec: Niyama – životna načela. Zagreb, 2004
10. Jadranko Miklec: Asana – yoga položaji Pranayama – yoga disanje. Zagreb, 2005
11. Jadranko Miklec: Yoga za kralježnicu i ljepotu tijela. Zagreb, 2006
12. Jadranko Miklec: Transcendentalna meditacija – povratak zdravlju. Zagreb, 2007
13. Mel Robin: A Physiological Handbook for Teachers of Yogasana. Fenestra Books, 2002.
14. H. David Coulter: Anatomy of Hatha Yoga. Body and Breath. Inc., 2001.
15. Dr. David Frawley, Sandra Summerfield, M. S. Kozak: Yoga for Your Type. An Ayurvedic Aproach to Your Asana Practice. Lotus Press, 2001.
16. B.K.S. Iyengar: Light on Yoga. George Allen and Unwin, London, 1986.
17. B.K.S. Iyengar: Light on Pranayama. George Allen and Unwin, London, 1981.
18. B.K.S. Iyengar: Yoga the Path to Holistic Health. Dorling Kindersley Limited, 2001.
19. Shri K. Pattabhi Jois: Yoga Mala. North Point Press, 2000.
20. T.K.V. Desikachar: Religiousness in Yoga. University Press of America, 1980.
21. Gary Kraftsow: Yoga for transformation. Penguin Compass, 2002.
22. Gary Kraftsow: Yoga for Wellness. Penguin Putnam Inc., 1999.
23. Srivatsa Ramaswami: The complete book of Vinyasa Yoga. New York, 2005.
24. Pancham Sinh: The Hatha Yoga Pradipika. Munshiram Manoharlal, 1992.
25. Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu: The Shiva Samhita. Publishers Pvt. Ltd., 1990.
26. Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu: The Gheranda Samhita. Oriental Books Reprint Corpora - tion, 1980.
27. Maharishi Mahesh Yogi: Bhagavad Gita. Maharishi Vedic University.
28. Prof. Tony Nader, MD, PhD: Human physiology, expresion of Veda and Vedic literature. Maharishi Vedic University, Vlodrop, Netherland, 2000.
29. Swami Hariharananda Aranya: Yoga Philosophy of Patanjali. University of Calcuta, 1981.
30. M. Monier-Williams: A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidas, Delhi, 1999.
31. Erwin Schrӧdinger: What is life? Mind and mater. Cambridge University Press, 1967.
32. Leslie Kaminoff: Yoga Anatomy. The breathe trust 2007.
33. Theodore Dimon,Jr.: Anatomy of the moving body. North Atlantic Books, 2008.
© All use subject to Jadranko Miklec Terms and Conditions

bottom of page