top of page

Sat, Jun 04

|

zoom

YOGA TERAPIJA MODUL I - Zoom

YOGA TERAPIJA MODUL I ZOOM Tema seminara je teorija i praktična primjena Yoge u terapijske svrhe, te edukacija za stjecanje kvalifikacije Yoga terapeuta. Mogućnost sudjelovanja na seminaru je preko Zoom aplikacije.

YOGA TERAPIJA MODUL I - Zoom
YOGA TERAPIJA MODUL I - Zoom

Time & Location

Jun 04, 2022, 7:00 PM – Jun 11, 2022, 11:00 AM

zoom

About the Event

YOGA TERAPIJA 1- 50 sati edukacije

Sadržaj:

1. Temelj yoga terapije – iskustvena - Anubhava Yoga po učenju Dr. Mukund Bhole:

a) yoga samo-pomoći za uklanjanje stresa i održavanje zdravlja. Rad sa anamaya koshom kroz vyayam, kriye i asane.

b) sistematsko osvještavanje, osjećanje i razumijevanje procesa disanja u vidu neuro-respiratornih pokreta i kretanja daha.

c) osvještavanje i svjedočenje slobodnog kretanja toka misli, sjećanja, želja, utisaka (samskara), itd.

d) razlikovanje između yoga vježbanja (vyayama) i položaja (asana) i razlikovanje između uključenosti u pokret kao činioci pokreta, doživljavanje pokreta na razini osjećaja (propriocepcija) i biti svjedokom procesa doživljavanja.

e) iskustvo i razumijevanje prijenosa tjelesne težine u stojećim i sjedećim položajima kako bi se uočila asimetrija

f) iskustvo i razumijevanje razlikovanja između savijanja (istezanja) ili otvaranja i zatvaranja (kompresija) tijela (i duha).

g) razumijevanje praktične primjene yoga terapije na osnovu učenja petog poglavlja Hatha Yoga Pradipike.

h) razumijevanje praktične primjene yoga terapije na osnovu učenja Sankhye.

i) razumijevanje praktične primjene yoga terapije na osnovu učenja Yoga sutri Maharishija Patanđalija.

j) razumijevanje praktične primjene yoga terapije na osnovu učenja Ayurvede.

2. Razumijevanje i praksa yoga terapije po učenju Shri Krishnamacharye.

3. Razumijevanje i praksa yoga terapije po učenju Maharishi Swami Dev Murtija.

Svi sudionici tečaja dobiti će diplomu o završenom prvom modulu edukacije za YOGA TERAPEUTA (50 sati edukacije) koja se priznaje od Europske Yoga Federacije. Osnovne informacije o navedenim učenjima možete naći na www.jadrankomiklec.com

DNEVNI PROGRAM

1. 8,00 do 9,30 – vježbanje yoga programa- (Suryanamaskar, , Udiyana kriya, Agnisara

dhauti, Kapalabhati, Bhastrika pranayama, Shitali pranayama, Bhramari, meditacija, vježbe

za kralježnicu – pranayame: Anuloma-viloma, Nadi shodana, meditacija.

2. 10,30 do 12,30 – predavanje i praksa YOGA TERAPIJA I

3. 12,30 do 13,00 – Surya-Bhedana pranayama, Shanmukhi mudra, meditacija

4. 16,00 do 18,00 – predavanje i praksa YOGA TERAPIJA I

5. 18,00 do 19,00 - vježbanje yoga programa – (Asana, Maha mudra, Anuloma-Viloma

pranayama, meditacija, odmor, vježbe za kralježnicu , Shanmukhi mudra, Surya bhedana

pranayama, meditacija).

6. 20,45 do 21,45 – predavanje i praksa YOGA TERAPIJE I

7. 21,45 - Sama Veda i odlazak na spavanje

Navedeni program će se u cijelosti održavati preko zoom-a. Sudjelovanje na programu pod

točkama 2,4,6: predavanje i praksa YOGA TERAPIJA I je obavezno da bi ovladali

sadržajem seminara YOGA TERAPIJA I. Važno je da sudjelujete i u programu pod točkama

1 i 5 međutim ukoliko neki dan niste u mogućnosti slijediti vježbanje u to vrijeme biti će vam

poslan link da možete učiniti navedene vježbe u neko drugo doba dana. Link sa snimkama se

isključivo odnosi na vježbanje.

Cijena tečaja iznosi 200,00 eura i plaća se voditelju tečaja Jadranku Miklecu. Uplata za tečaj

znaći prijava za tečaj te ćete na vašu email adresu dobiti pisani materjal potreban za tečaj.

Sve prijave i dodatne informacije na email: jadranko.miklec@gmail.com

Voditelj tečaja:

Yogacharya Jadranko Miklec

Share This Event

bottom of page