BandhaBandha znači zapor. Pomoću bandhi pojačavamo proces čišćenja tijela od nečistoća. Bandhom, plamen unutarnje vatre (agni), dovodimo točno na mjesto gdje je koncentrirana nečistoća (apana), tako da vatra ima bolji učinak. Bandhama stežemo određene dijelove tijela.

 

Razmotrit ćemo tri osnovne bandhe:

 1. Đalandhara bandha

2. Uddiyana bandha

3. Mula bandha

Đalandhara bandha uključuje vrat i gornji dio kralježnice. Uddiyana bandha uključuje područje od ošita do osnovice trupa. Mula bandha uključuje područje od pupka do osnovice trupa. Đalandhara bandha uspravlja trup te isteže i ravna kralježnicu i drži zračnu struju disanja u pravcu s vatrom (agni). Uddiyana bandha dovodi apanu prema vatri. Nakon što smo s Uddiyana bandhom podigli apanu, koristimo Mula bandhu kako bi apanu držali blizu vatre. Tri bandhe se koriste u yoga položajima i pranayami. Tijekom vježbanja asana i pranayame Đalandhara bandha se održava tijekom udisaja, izdisaja i držanja daha. Uddiyana bandha se jedino izvodi nakon što smo završili izdisaj,  prije nego li počnemo s udisajem. To znači tijekom držanja daha nakon izdaha (bahya kumbhaka). Đalandhara bandha i njena varijanta da turnemo bradu prema Adamovoj jabučici, te  Mula bandha održavaju se tijekom cijelog vježbanja yoga položaja ili pranayame. Mula bandha također blokira kretanje prane prema dolje, u smjeru napuštanja tijela. Bandhe su jako važne pri disanju u yoga položaju. Bez bandhi disanje u yoga položaju nije ispravno i neće dati dobrobiti. Tijekom cijelog vremena vježbanja treba držati mula bandhu, duboko disati i imati pažnju na mula bandhi, disanju i istezanju, jer jedino takav pristup vježbanju yoga položaja povećava pranu. Mula bandha je jako važna u vježbi yoga položaja. Ona je poput mantre u meditaciji. Mula bandhu izvodimo svjesno i kada nam pažnja ode od nje, mi joj se vraćamo. Stalna pažnja na mula bandhi čini yoga vježbe meditacijom u pokretu. Primjena mula bandhe čini disanje djelotvornijim jer spriječava isturanje donjeg dijela trbuha prilikom udisaja. Prilikom izdisaja mula bandha postaje snažnija. Tijekom vježbanja yoga položaja veći naglasak treba staviti na što potpuniji izdisaj jer je jedino tada moguće udahnuti svježi zrak u cijela pluća. Napredak u primjeni mula bandhe je da ona postaje sve čvršća i da se nenaporno održava tijekom vježbanja.

  

Tečaj o Bandhama i njihovoj primjeni u vježbi asana i pranayama