YogaZnanost o Yogi

„Osoba koja se bavi yogom stječe vrhunsko stanje (prosvjetljenje).“

Yogatatva Upanishada 140

Yoga ne sadrži samo znanje za zdrav i dug život nego i za razvoj duha kojem  daje mogućnost samospoznaje. Budući da je tijelo sredstvo kojim se izvršavaju obaveze - dharma, stječe bogatstvo - artha, užitak - kama i oslobođenje - mokša, važno je baviti se tijelom s najvećom pažnjom. Zdravlje je svetinja  i svatko ima pravo biti zdrav od samog rođenja . Biti zdrav je jednako prirodno kao i  biti rođen. Najveći broj bolesti nastaje iz neznanja i neopreznosti  te  negiranja zakona  vezanih za zdravlje i higijenu.

 Svrha yoge je stjecanje znanja neposrednim zapažanjem. Yoga je praktična znanost života koja neposrednom iskustvu otvara ne samo polje apsolutnog Bitka, već također i sve različite razine relativne kreacije. Yoga je znanost o jedinstvu, integraciji života, potpunom skladu Bitka s duhom, tijelom i okolinom. Cilj yoge je ostvarivanje svih mogućnosti duha, tijela i unapređivanje okoline. Kada se pomoću yoge u potpunosti ostvari i svakodnevno živi Sebstvo, tada se stječe svekolika čistoća života. Yoga omogućava integraciju neograničene svjesnosti u naš život, tako da istovremeno postajemo individualni i univerzalni. Yoga je jedinstvo individualnog i univerzalnog oblika života. Da bi to postigli duh i tijelo moraju postati potpuno čisti; živčani sustav mora funkcionirati normalno i omogućavati prirodno korištenje punog mentalnog potencijala. Budući da individualni život posjeduje mnogo oblika (Sebstvo, ego, osjećaji, razum, um, osjetila, prāŠa, tijelo, okolina), savršenstvo yoge sastoji se u tome da profinjavanjem bilo kojeg oblika postignemo stanje čistoće i u svim ostalim oblicima. Zbog te mogućnosti mnogolikog pristupa cjelokupnom profinjavanju nastali su različiti sustavi yoge koji služe za postizanje savršenstva.

 Kao što znamo, riječ yoga, dolazi s dalekog istoka, iz Indije i uvijek je povezujemo s nekim ljudima koji postižu određene sposobnosti i viša stanja svijesti, a prebivaju u Himalajama, međutim yoga je univerzalno učenje. Ona je vječno sredstvo za ostvarenje sklada i jedinstva svih razlika. Svako biće pokušava postići sklad s raznolikim okruženjem i jednom kada to ostvari i on postaje yogi. Takve su osobe dostojne divljenja.

 Yoga je stanje života u slobodi, ostvarenje cilja i svrhe života. Yoga je zajednička za sve ljude na svijetu, svih podneblja, rasa i načina života. Osoba koja živi obiteljski način života također je yogi kada ostvari stanje svijesti jedinstva, kada živi svijest jedinstva u polju suprotnosti. Osobe koje su postigle stanje jedinstva života (yoge) nisu ograničene vremenom i prostorom, mjestom rođenja, nacionalnošću, vjerom, bilo kakvim konstrukcijama, predodžbama i predrasudama o životu.