ETIKA YOGA UČITELJA- Odgovornost prema polaznicima

- Pomoći polaznicima da unaprijede zdravlje i da se psihofizički razviju

- Podučavati na način da se prihvaća i ne narušava integritet osobe bez obzira na vjeroispovjest, nacionalnu, etničku ili drugu karakteristiku osobe.

- Poštivati različite yoga tradicije i stilove vježbanja i ne veličati i smatrati najboljom svoju tradiciju, školu ili stil yoge.

- Ne zlorabiti povjerenje i iskorištavati polaznike psihički, fizički, socijalno, ekonomski ili na bilo koji drugi način.

- Sve što nam polaznici kažu o sebi držati u tajnosti za sebe 

- Podučavati samo ono za što smo se obrazovali i za što smo osposobljeni

- Stalno usavršavati svoje znanje iz yoge dodatnim obrazovanjem

- Ne obećavati polaznicima ono što nismo u stanju ostvariti, pogotovo što se tiče psihofizičkog zdravlja polaznika. Osjećamo li da ne možemo ispuniti zahtjev polaznika, upućujemo ga stručnoj osobi za rješavanje zahtjeva.

- Znati granice naših mogućnosti i u odnosu na to uputiti polaznika nadležnom liječniku

- Prije nego polaznik počne učiti kod nas objasniti mu naš način podučavanja i moguće rezultate te vidjeti da se polaznik na osnovu iznesenih informacija i nakon besplatnog pokaznog sata dobrovoljno odlučio za daljnje učenje.

- Prije početka vježbanja polaznika treba pravovremeno informirati o cijeni, satnici, vrsti tečaja, itd.

- U svom životu slijediti načela yame i niyame te raditi na zaštiti prirode. Biti živi primjer svog učenja.

- Biti kompetentan u sadržaju yoge i metodologiji njenog podučavanja.

- Imati dobru skladnu komunikaciju i socijalizaciju. U komunikaciji s drugim ljudima jako je važno biti ljubazan, ohrabrivati i podržavati čitavo vrijeme.

- Učitelji se međusobno nikada ne smiju svađati, nego raditi skladno i zajedno, krečući se zajedno prema naprijed da bi ostvarili prekrasne ciljeve yoge. Na taj način okolina stalno osjeća podržavajući utjecaj.

- Nikada ne optuživati, već biti zadovoljan s onime što se postiglo, bez obzira koliko. Treba ohrabriti ljude i za ono malo što doprinose ostvarenju načela yoge. Ohrabrimo i oplemenimo svakoga s kim komuniciramo.

- Nikada ne povrijediti niti jednu osobu. Ljudi ne smiju znati da znamo njihove slabosti, inače se uvijek osjećaju krivim kada komuniciramo s njima. Valja im dati veći horizont i podržati ih u ispravnom djelovanju.

- Nikada ne govoriti loše o yoga učiteljima ili bilo kome pred drugim osobama. Ako neki yoga učitelj radi nešto loše, tada to rješavamo izravno s njim kako bi ispravili pogrešku. Nikada ne umanjujemo dostojanstvo yoga učitelja pred drugima. Ako netko baci mulj na naše srce, ne trebamo taj mulj prenijeti na ostale. 

 - Nikada ne zbunjivati polaznike stvaranjem raspoloženja naše ili njihove prosvjetljenosti. Učitelj mora biti jednostavan, realističan i ponašati se prirodno.

- Nemamo se pravo ljutiti ni na koga iako se drugi mogu ljutiti na nas. Dijete može reći ocu: „Ja te ne volim“, ali otac to ne smije reći djetetu jer je otac odgovoran i zna više. Učitelj se treba ponašati odgovorno.   

- Kada želimo nekoga disciplinirati istodobno mu moramo dopustiti da raste u slobodi.