SEMINAR O YOGA TERAPIJI11.05 – 18. 05. 2019, POLUOTOK PELJEŠAC

Adresa: Orebeach club, Kralja Petra Krešimira IV 31, 20250 Orebić

Tema seminara je teorija i praktična primjena Yoge u terapijske svrhe. Seminar se temelji na drevnim tekstovima o yogi:Yoga sutre Maharishija Patanjalija, Hatha Yoga Pradipika, i Sankhya. Izučavati će se yoga psihologija, anatomija i fiziologija i primjena u yoga terapiji.

Navedeni tekstovi će se detaljno proučavati s razumijevanjem i iskustvom yogijskih tehnika koje se navode u tekstu te njihovom terapijskom primjenom. Tečaj će biti obilježen mirom s naglaskom stjecanja direktnog iskustva i razumijevanja najdubljeg područja naše osobnosti. 

Sudionici tečaja će steći znanje kako u odnosu na zdravstveno stanje osobe odrediti, dizajnirati i provoditi individualnu yoga terapiju. 

Svi sudionici tečaja dobiti će diplomu o 50 sati završene edukacije iz Yoga terapije koja se priznaje od Europske Yoga Federacije kao dio 600-satne obuke za yoga učitelja. Osnovne informacije o navedenim učenjima možete naći na www.jadrankomiklec.com

 

Cijena tečaja (uključujući smještaj, vegetarijansku hranu i naknadu za tečaj) za tjedan dana iznosi 550,00 eura za dvokrevetnu sobu a za jednokrevetnu 650,00 eura i plaća se voditelju tečaja Jadranku Miklecu po dolasku na tečaj. 

 

Voditelji tečaja: 

Yogacharya Jadranko Miklec www.jadrankomiklec.com

Yoga učiteljica i prof. kineziologije Una Hajdarhodžić 

 

Molim vas da prijavu za tečaj pošaljete na e-mail adresu: jadranko.miklec@gmail.com  ili na tel: 0959147314. 

Prijavite se što prije a najkasnije do 01.03.2019 godine.

 

         

Puno pozdrava:

Jadranko Miklec

 

 

 

DNEVNI PROGRAM – DAILY PROGRAM

 

1. 6,30 do 8,30 – vježbanje yoga programa- (Suryanamaskar, , Udiyana kriya, Agnisara dhauti, Kapalabhati, Bhastrika pranayama, Shitali pranayama, Bhramari, meditacija, vježbe za kralježnicu – pranayame: Anuloma-viloma, Nadi shodana, meditacija. 

2. 8,30 do 9,15 – doručak

3. 9,30 do 10,30 – kupanje

4. 10,30 do 12,30 – predavanje i praksa YOGA TERAPIJA 

5. 12,30 do 13,00 – Surya-Bhedana pranayama, Shanmukhi mudra, meditacija

6. 13,00 do 14,00 – ručak

7. 14,00 do 14,30 – šetnja

8. 14,30 do 15,00 – odmor 

9. 15,00 do 16,00 – kupanje

10. 16,00 do 17,30 – predavanje i praksa YOGA TERAPIJA

11. 17,30 do 19,00 - vježbanje yoga programa – (Asana, Maha mudra, Anuloma-Viloma pranayama, meditacija, odmor,vježbe za kralježnicu , Shanmukhi mudra, Surya bhedana pranayama, meditacija).

12. 19,00 do 20,00 – večera

13. 20,00 do 20,30 – šetnja

14. 20,30 do 21,30 – predavanje i praksa YOGA TERAPIJE

15. 21,30 - Sama Veda i odlazak na spavanje