TečajeviYoga Tečajevi

Kaya Kalpa yoga – yoga pomlađivanja

Varijacija Aštanga Yoge

Yoga vježbe za kralježnicu: 

12  tečajeva yoga vježbi za kralježnicu po učenju Mahariši Swami Dev Murtija.

Yoga Nidra:

Tečaj klasične Yoga nidre za postizanje stanja odmorne budnosti, uklanjanje stresa, umora i napetosti. Pomaže u obnavljanju strukturalnog i funkcionalnog zdravlja organizma.

 • Tečaj Yoga Nidra - meta bhavana -  uklanja egoizam i jača pozitivne osjećaje altruizma.
 • Tečaj Yoga Nidra - kaya kalpa - pomlađivanje i produžetak životnog vijeka.

 

Tečaj sedam koraka učenja transcendentalne meditacije.

Pranayama:

 • Slijed pranayama za jačanje imuniteta i poboljšanje zdravlja. 
 • Ashtanga yoga pranayama.
 • Tradicionalne pranayame.

Asana:

 • Biomehanika asana i njihova klasifikacija.
 • Glavna načela ispravne vježbe yoga asana. Učenje načela i njihova praktična primjena.

Yoga asane – osnovni slijed

 • Yoga asana – slijed br.1
 • Yoga asana – slijed br.1 – kratka verzija
 • Yoga asana – slijed br.1 – produžena verzija
 • Yoga asana – slijed br.2
 • Yoga asana – slijed br.2 – kratka verzija
 • Yoga asana – slijed br.2 – produžena verzija
 • Yoga asana – slijed br.3
 • Individualni pristup vježbi yoga asana.

Bandhe i njihova primjena u vježbi asana i pranayama. 

Mudre i njihova primjena u vježbi asana i pranayama.  

Yoga metode pročišćavanja:

 • Šatkarma
 • Šankhaprakšalana 

Yoga terapija:

 • Diagnostika – određivanje gipkosti, simetrije, snage, funkcioniranja tijela i stanja duha.
 • Diagnostika putem pulsa.
 • Asane i pranayama za strukturalne i funkcionalne probleme.
 • Yoga terapija za donji dio leđa, sakro-iliakalni zglob, sakro-lumbalni zglob, zdjelicu i kukove.
 • Yoga terapija za gornji dio leđa, vrat i ramena.
 • Yoga terapija za artritis, osteoporozu, hemiplegiju.
 • Yoga terapija za pretilost, diabetes.
 • Yoga terapija za sindrom iritabilnog kolona i drugih problema probavnog sustava.
 • Yoga terapija za sindrom menopause i menstrualne probleme.
 • Yoga terapija za opću slabost, depresiju, anksioznost, neurozu.
 • Yoga terapija za hipertenziju, bolesti srca, moždani udar i paralizu.
 • Yoga terapija za migrenu, epilepsiju, Parkinsonovu bolest.
 • Yoga terapija za ovisnike o alkoholu i drogama.
 • Yoga terapija za sinusitis i bronhialnu astmu. 

Ayurveda:

 • Osnovna načela Ayurvede.
 • Ayurvedska masaža.
 • Komplementarni pristup Yoge i Ayurvede.
 • Pančakarma
 • Ayurvedski biljni pripravci za uobičajene bolesti.
 • Ayurvedske i yogijske preporuke za dnevnu rutinu.
 • Yoga prehrana.
 • Yoga stil života.

Yoga i Ayurveda za sportaše:

 • Yoga za nepobjedivog tenisaća
 • Yoga za atletičare
 • Yoga za nogometaše, odbojkaše, rukometaše, košarkaše.
 • Yoga za plivaće, ronioce, itd.

Različiti sustavi yoge:

 • Hatha yoga
 • Aštanga yoga, Vinyasa yoga
 • Kriya yoga
 • Laya (Kundalini) yoga
 • Iyengar yoga
 • Vini yoga
 • Surya (Sunčeva) yoga
 • Mantra yoga
 • Rađa yoga
 • Lauliki yoga
 • Bahiranga yoga
 • Antaranga yoga
 • Sukšma Vyayanam
 • Yoga za žene
 • Kršćanska yoga – molitva srca

Yoga filozofija:

 • Yoga sutre Maharišija Patanjalija
 • Bhagavad gita
 • Sankhya
 • Viđnanabhairava (Šiva sutre)
 • Hatha Yoga Pradipika
 • Yoga Yađnavalkya 

Maharišijeva vedska znanost (11 tečajeva):

 • Maharišijeva vedska znanost – osnovni tečaj
 • Maharišijeva vedska znanost: znanost i tehnologija potpunog prosvjetljenja.
 • Maharišijeva vedska znanost i njena uloga u stvaranju svjetskog mira.
 • Jastvo, Veda, univerzum.
 • Rig Veda: beskonačna samo-odnosna inteligencija prirode.
 • Vedska civilizacija uspostavlja nebo na zemlji.
 • Maharišijeva vedska znanost i viša stanja svijesti.
 • Značenje vedskih himni.
 • Mehanizam spoznaje vedskih rishija.
 • Vedska literatura.

Sthapatya veda ljudskog tijela:

 • Osnovna načela Sthapatya vede
 • Primjena načela Sthapatya vede na ljudsko tijelo tijekom vježbe yoga asana.

Osnovni tečaj Sanskrita

Yogijska etika i moral

Vedska recitacija:

 • Recitiranje Bhagavad gite.
 • Recitiranje Yoga sutri Maharišia Patanđalia.
 • Recitiranje napjeva mira, Gayatri mantre, mantri za lijećenje. 

Načela i praktična primjena yoga psihologije.

Anatomija i fiziologija:

 • Razumijevanje i praktična primjena anatomije i fiziologije u vježbi yoga asana.
 • Vedska i Yoga anatomija.

Marma terapija:

 • Osnovni tečaj o marmama.
 • Marma masaža.
 • Marma tretman.
 • Marme i njihova primjena u vježbi asana i pranayama.

Aqua yoga

Yoga za različite dobne skupine:

 • Yoga za djecu.
 • Yoga za mlade.
 • Yoga za odrasle.
 • Yoga za starije osobe.

 

Višenamjenska yoga:

 • Uredska yoga.
 • Yoga za poduzetnike.
 • Yoga za vozaće, itd.