POSTUPAK ISPITA ZA STJECANJE DIPLOME ZA YOGA UČITELJA1. Za prijavu za ispit predočiti potvrde o provedenom 600-satnom obrazovanju.

2. Napisati rad na zadanu temu yoge (40 do 70 stranica, min. 40 stranica teksta, navesti literaturu, reference, itd.) te ga uručiti voditelju tečaja na pregled i eventualne ispravke min. 2 mjeseca prije ispita. Vrijeme za pisanje rada je max. 6 mjeseci. Na ispitu prezentirati rad i odgovoriti na pitanja svih sudionika ispita.

3. U svom yoga centru pod nadzorom voditelja održati 6 sati prezentacije yoge. Jedan sat je trajanja 45 min. 20 sati asistirati yoga učitelju ili voditelju yoga centra u vođenju yoga sata. Također održati 2 sata prezentacije u nekom drugom yoga centru.

4. 2 mjeseca prije ispita uručiti voditelju tečaja na uvid dnevnik iskustava osobne prakse yoge.

5. Dati na uvid domaće zadaće. Napisati pripremu za određenu lekciju i održati sat na tu temu u sklopu tečaja yoga edukacije i zatim nakon održanog sata napisati svoja zapažanja i zaključak na navedenu temu.   

6. Usmeni ispit traje 45 min. Prisustvuju 3 ispitanika.

7. Praktični ispit traje 45 min. Održati samostalnu lekciju yoge. Tjedan prije praktičnog nastupa uručiti voditelju tečaja plan lekcije (asane, pranayame, i dr. što će biti prezentirano) i metodologiju pristupa vođenja yoga lekcije tako da voditelj tečaja može dati savjete. 

8. Biti primjer onoga što podučava. Živjeti zdravo (ne pušiti, ne konzumirati alkohol, droge).