TEČAJ ZA IZOBRAZBU YOGA UČITELJATečaj je u skladu sa 600-sati standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda

TEČAJ ZA IZOBRAZBU YOGA UČITELJA  

 

Tečaj je u skladu sa 600-sati standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda

 

Nakon uspješnog završetka tečaja studenti će  posjedovati sveobuhvatno znanje o teoriji i praksi yoga asana, pranayame i meditaciji i steći će sposobnost uočavanja i određivanja posebnih potreba ili stanja osobe i podućavati yogu na siguran, djelotvoran i pouzdan način. 

 

 Tečaj za izobrazbu yoga učitelja ima slijedeću strukturu:

 

1. Yoga filozofija, Yoga psihologija i etika yoga učitelja – 70 sati

 • Veda i Vedska literatura
 • Vedska literatura o yogi (Samkhya sutre, Yoga sutre Maharishija Patanjalija; Bhagavad Gita; Hatha Yoga-Pradipika, Gheranda Samhita; Shiva Samhita; itd).
 • Sanskrt – zbližavanje s ključnim rijećima i konceptima yoge kako bi se očuvala izvornost i autentičnost učenja.
 • Etika za yoga učitelje

 

2. Anatomija i fiziologija – 40 sati

 • Anatomija i fiziologija (tjelesni sustavi, organi, itd.)
 • Veda u ljudskoj fiziologiji
 • Yoga anatomija i fiziologija (chakre, nadiji, itd.)
 • Praktična primjena yoga anatomije i fiziologije u yoga vježbi (dobrobiti, kontraindikacije, pravilnost izvođenja vježbi, itd.)

 

3. Asana, Kriya, Mudra, Bandha, druge tradicionalne yoga vježbe - 120 sati

 • Biomehanika yoga položaja i njihova klasifikacija
 • Pet osnova napredka u vježbi yoga asana
 • Tko, kada i kako može vježbati yogu
 • Samhita pristup vježbanju asana, povezivanje svijesti, disanja i pokreta u jednu cjelinu koja se kreće.
 • Glavna načela ispravne vježbe asana, izučavanje naćela i njihova praktična primjena u vježbi asana
 • Način povećanja dobrobiti pokreta i disanja u asani
 • Tehnike promatranja. Promatranje tijela, daha i duha prije izvođenja asane, tijekom ulaženja u asanu, zadržavanju u asani, izlaženja iz asane i nakon izvođenja asane
 • Pozdrav Suncu i kako vježbu bilo koje asane pretvoriti u pozdrav Suncu.
 • Vježbanje asana u vodi – Aqua yoga
 • Razvijanje sange, gipkosti i strukturalnog poravnanja putem prvog, drugog i trećeg niza asana
 • Asane za kralježnicu
 • Učenje i vježbanje: bandhi, mudri i kriya
 • Učenje i vježbanje: shatkarme, shankaprakshalane i panchakarme
 • Individualni pristup vježbi asana. Tehnike određivanja osobnog pristupa
 • Koncept Brmhana i Langhana u Yogi i Ayurvedi
 • Strukturiranje nizova asana za različite potrebe, dizajniranje pravilnog niza vježbi asana

 

4. Pranayama – 60 sati

 • Asana – Pranayama veza
 • Prana i Kundalini
 • Vrste prana
 • Agni (vatra života)
 • Načela ispravne vježbe pranayame
 • Vježba pranayame (položaj za pranayamu, tehnike pranayame, modifikacije pranayame)
 • Zvuk u pranayami

 

5. Terapeutski pristup Asana i Pranayame – 60 sati

 • Asana i pranayama za strukturalne i funkcionalne probleme
 • Znanstvena istraživanja o asanama i pranayami

 

6. Meditacija – 20 sati

 • Teorija meditacije
 • Vježba meditacije
 • Znanstvena istraživanja o dobrobitima meditacije

 

7. Ayurveda – 40 sati

 • Yoga i Ayurveda
 • Osnovna načela Ayurvede
 • Asana i pranayama u ayurvedi
 • Pulsna dijagnostika
 • Ayurvedsko lijećenje uobićajenih zdravstvenih tegoba
 • Ayurvedske preporuke za životnu rutinu i prehranu

 

8. Metodologija podučavanja – 30 sati

 • Načela demonstriranja, promatranja, personalizacije, stvaranja nizova asana i pranayame za individualne potrebe, asistiranje/ispravljanje
 • Kvaliteta učitelja i studentovog procesa učenja
 • Uspostavljanje osobne prakse uz vodstvo
 • Vođenje programa vježbanja za male i velike grupe
 • Profesionalni i poslovni aspekti podučavanja yoge

 

9. Razmatranje različitih sustava yoge – 20 sati  

 • Različiti stilovi vježbanja asana, pranayame i meditacije
 • Raja yoga, hatha yoga, kundalini yoga (laya yoga), mantra yoga, kriya yoga, bhakti yoga, ashtanga yoga, surya yoga, vini yoga, vinyasa yoga, itd.

 

10. Praktikum – 40 sati

 • Uključuje podučavanje od strane studenta a također i promatranje i asistiranje na satovima koje vode drugi

 

11. Dva Boravišna tečaja o Yogi – 100 sati

      (Svaki boravišni tečaj traje 7 dana – 50 sati)

 • Intenzivna vježba asana, pranayame i meditacije za razvoj viših stanja svijesti kako bi postali učitelji yoge koji su utjelovljenje onoga što podućavaju.
 • Tijekom drugog tečaja održava se završno testiranje za yoga učitelje.

 

Vremenski raspored tečaja

Program od 600 sati tečaja koji je u skladu sa standardom EYF i WMYA održavati će se tijekom 3,5 godine. Jedan vikend boravišni tečaj mjesečno (33 vikenda – vikend tečaj uključuje 15 sati) + dva tjedna boravišna tečaja. 

 

Voditelj tečaja za izobrazbu yoga učitelja

Yogacharya Jadranko Miklec – predsjednik Društva za športsku rekreaciju „SUNCE“, predsjednik Hrvatskog Saveza za Yogu; dopredsjednik Europske Yoga Federacije, međunarodni tajnik svjetske akademije za Ayurvedu, Indija.    

e-mail: jadranko.miklec@gmail.com;  www.jadrankomiklec.com tel: 0959147314

 

RASPORED TEČAJEVA ZA IZOBRAZBU YOGA UČITELJA ZA 2018 GODINU

ZAGREB

03.02 – 04.02.2018 – 15 SATI

10.03 – 11.03.2018 -  15 SATI  

21.04 – 22.04.2018 – 15 SATI

12. 05 – 13.05.2018 – 15 SATI

16.06 – 17.06.2018 – 15 SATI

16.06 – 17.06.2018 – 15 SATI

20.10 – 21.10.2018 – 15 SATI

 03.11 – 04.11.2018 – 15 SATI

 01.12 – 2.12.2018 – 15 SATI

 

RIJEKA                                                                       

24.02 – 25.02.2018 – 15 SATI                                

17.03 - 18.03.2018 – 15 SATI                                  

14. 04 – 15.04.2018 – 15 SATI                               

19. 05 – 20.05.2018 – 15 SATI                                

23.06  -24.06.2018 – 15 SATI                                  

13.10 -14.10.2018 – 15 SATI                                  

24.11 -25.11.2018 – 15 SATI                                  

15.12 – 16.12.2018 – 15 SATI                                

 

HOTEL KORINJAK  - OTOK IŽ

02.06 - 09.06.2018 – 50 SATI

08.09 – 15.09.2018 – 50 SATI

04.08 – 18.08.2018 – 50 SATI  KAYA KALPA

 

VARAŽDINSKE TOPLICE

06.04 – 08.04.2018 – 15 SATI

29.06 – 01.07.2018 – 15 SATI

05.10 – 07.10.2018 – 15 SATI

 

SPLIT

03.03. – 04.03.2018 – 15 SATI

 

BEOGRAD

23.03. – 25.03.2018 – 15 SATI

26.10. – 28.10.2018 – 15 SATI

 

 

     Preporučena literatura za tečaj:

 

 1. A.G. Mohan: Yoga for Body, Breath and Mind. Shambhala, 2002.
 2. A.G. Mohan and Indra Mohan: Yoga therapy, Shambhala, 2004.
 3. Samkhya Karika of Ishvara Krishna, Sri Ramakrishna Math, India, 2006.
 4. Dr. med. Ernst Schrott: Ayurveda, 2005, Wilhelm Goldmann, Verlag, München
 5. Dr. med. Ernst Schrott, Dr. med. Wolfgang Schachinger: Handbuch Ayurveda, 2005 Karl F. Haugh Verlag in MVS Medizin-verlage Stuttgart GmbH & Co. KG.,

 

 1. Jadranko Miklec: Yama – moralna načela, Zagreb, 2002
 2. Jadranko Miklec: Niyama – životna načela, Zagreb, 2004
 3. Jadranko Miklec: Asana – yoga položaji Pranayama – yoga disanje, Zagreb, 2005
 4. Jadranko Miklec: Yoga za kralježnicu i ljepotu tijela, Zagreb, 2006
 5. Jadranko Miklec: Transcendentalna meditacija, Zagreb, 2007
 6. Jadranko Miklec: Science of Vedic Yoga, Zagreb, 2012
 7. Mel Robin: A Physiological Handbook for Teachers of Yogasana, Fenestra Books, 2002.
 8. H. David Coulter: Anatomy of Hatha Yoga. Body and Breath, Inc., 2001.
 9. Dr. David Frawley, Sandra Summerfield, M. S. Kozak: Yoga for Your Type. An Ayurvedic Aproach to Your Asana Practice. Lotus Press, 2001.
 10. B.K.S. Iyengar: Light on Yoga. George Allen and Unwin, London, 1986.
 11. B.K.S. Iyengar: Light on Pranayama. George Allen and Unwin, London, 1981.
 12. B.K.S. Iyengar: Yoga The Path to Holistic Health. Dorling Kindersley Limited, 2001.
 13. Shri K. Pattabhi Jois: Yoga Mala. North Point Press, 2000.
 14. T.K.V. Desikachar: Religiousness in Yoga. University Press of America, 1980.
 15. Gary Kraftsow: Yoga for transformation. Penguin Compass, 2002.
 16. Gary Kraftsow: Yoga for Wellness. Penguin Putnam Inc., 1999.
 17.  A.G. Mohan: Yoga for Body, Breath and Mind. Shambhala, 2002.
 18. A.G. Mohan and Indra Mohan: Yoga therapy, Shambhala, 2004.
 19. Srivatsa Ramaswami: The complete book of Vinyasa Yoga, New York, 2005.
 20. Pancham Sinh: The Hatha Yoga Pradipika. Munshiram Manoharlal, 1992.
 21. Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu: The Shiva Samhita. Publishers Pvt. Ltd., 1990.
 22. Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu: The Gheranda Samhita. Oriental Books Reprint Corporation, 1980.
 23. Maharishi Mahesh Yogi: Bhagavad Gita. Maharishi Vedic University.
 24. Swami Hariharananda Aranya: Yoga Philosophy of Patanjali. University of Calcuta, 1981.
 25. M. Monier-Williams: A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidas, Delhi, 1999. 

 

 Pripremio: Yogacharya Jadranko Miklec