YOGA SEMINAR NA OTOKU IŽU, HOTEL „KORINJAK“09. 09 – 16. 09. 2017

Tema seminara je Ayurveda i prevencija

 

Teme predavanja:

 

09.09.2017 – Uvodno predavanje o Ayurvedi i prevenciji

 

10.09.2017 - Predavanje 1: Važnost zdrave prehrane u prevenciji

1.1  Osnove prevencije

1.2  Spriječavanje opasnosti prije nego se pojavi – naglasak na prevenciji

1.3  Uravnotežena hrana, probava i hranjenje za spriječavanje neravnoteža i unaprijeđenje zdravlja

1.4  Opča načela zdravog jedenja

1.5  Važni činioci zdrave hrane

1.6  Učinak količine hrane na prevenciju

1.7  Znakovi i simptomi uzimanja hrane u pravilnoj količini

1.8  Pravilna količina hrane da bi se spriječile narevnoteže. Odnos teško i lako probavljive hrane

1.9  Važnost šest okusa za prevenciju

1.10    Primjeri šest okusa u hrani

 

11.09.2017 - Predavanje 2: Razumijevanje tri doshe – uloga Vate, Pitte i Kaphe u fiziologiji

2.1 Osnove prevencije

2.2 Definicija triju dosha – Vata, Pitta i Kapha

2.3 Smještaj i funkcija Vate, Pitte i Kaphe u tijelu

2.4 Kvalitete Vate, Pitte i Kaphe

2.5 Kvalitete Vate, Pitte i Kaphe u hrani, vremenu (meteorologija) i ponašanju

2.6 Značajke uravnotežene Vate, Pitte i Kaphe u duhu, tijelu i ponašanju

2.7 Značajke povečane Vate, Pitte i Kaphe u duhu, tijelu i ponašanju

2.8 Ukoliko se ne poduzmu pravovremene preventivne mjere razvija se neravnoteža: šest      stupnjeva razvoja procesa bolesti

2.9 Ukoliko se ne poduzmu pravovremene preventivne mjere razvija se neravnoteža: uobičajeni poremečaji uzrokovani Vatom

2.10 Ukoliko se ne poduzmu pravovremene preventivne mjere razvija se neravnoteža: uobičajeni poremečaji uzrokovani Pittom i Kaphom

2.11 Činioci koji pogoršavaju Vatu, Pittu i Kaphu i vode ka neravnoteži u fiziologiji

 

12.09.2017 - Predavanje 3: Odabir pravilne prehrane diagnostikom pulsa. Određivanje stanja Vate, Pitte i Kaphe

3.1 Osnove prevencije

3.2 Dobrobiti samo-očitavanja pulsa

3.3 Samo-očitavanje pulsa za dobro zdravlje

3.4 Mjerenje ravnoteže i neravnoteže u fiziologiji. Samo-očitavanje pulsa. Kako osječati puls

3.5 Odabir uravnotežene hrane u odnosu na samo-očitanje pulsa

3.6 Šest okusa i njihov utjecaj na Vatu, Pittu i Kaphu

3.7 Kvalitete hrane i njihov utjecaj na Vatu, Pittu i Kaphu

3.8 Hrana za smirivanje Vate

3.9 Hrana za smirivanje Pitte

3.10 Hrana za smirivanje Kaphe

 

13.09.2017 - Predavanje 4: Važnost uravnoteženog Agnija u prevenciji

4.1 Osnove prevencije

4.2 Važnost uravnoteženog Agnija za prevenciju

4.3 Agni u univerzumu i fiziologiji

4.4 Četiri stanja Agnija u odnosu na njegovu snagu

4.5 Osječanje uravnoteženog, povečanog ili smanjenog Agnija u pulsu

4.6 Spriječavanje neravnoteže Agnija izbjegavajući činioce koji uznemiruju proces probave

4.7 Činioci koji remete Agni i uzrokuju Amu – proizvod nepotpune probave i metabolizma

4.8 Tri greške u prehrani koje mogu uzrokovati ozbiljan poremečaj i bolest

4.9 Znakovi i simptomi Ame – proizvoda nepotpune probave i metabolizma

 

14.09.2017 - predavanje 5: Poboljšanje probave i metabolizma. Uklanjanje Ame

5.1 Osnove prevencije

5.2 Preporuke za spriječavanje nastanka Ame

5.3 Postupci uklanjanja Ame

5.4 Odabir Vata, Pitta i Kapha smirujuće hrane temeljem osječanja slabog Agnija u pulsu

5.5 Lako probavljiva hrana za uravnoteženje Vate

5.6 Lako probavljiva hrana za uravnoteženje Pitte

5.7 Lako probavljiva hrana za uravnoteženje Kaphe

5.8 Uravnotežena hrana, probava i prehrana za sprečavanje neravnoteža i unapređenje zdravlja

5.9 Važnost hrane

5.10 Važnost stanja osobe koja jede hranu

5.11 Slijed napredovanja probave i metabolizma – transformacija sedam Dhatua u Ojas

5.12 Slijed napredovanja probave i metabolizma – 7 Dhatua i 13 Agnija

5.13 Slijed napredovanja probave i metabolizma – 13 vrsta Agnija

5.14 Ojas – Najfiniji i konačni proizvod probave i metabolizma – definicija i uloga u održavanju zdravlja

 

11.08.2017 – predavanje 6: Yoga i Ayurveda

 

12.08.2017 – Jutarnja yoga vježba i završno predavanje.

 

Tečaj je jednako važan za  praktikante yoge, polaznike tečaja za yoga učitelje i yoga učitelje.

 

Svi sudionici tečaja dobiti će diplomu o 50 sati završene edukacije koja se priznaje od Europske Yoga Federacije kao dio 600-satne obuke za yoga učitelja. Osnovne informacije o navedenim učenjima možete naći na www.jadrankomiklec.com

 

Cijena punog pansiona za tjedan dana iznosi 283,5 eura za dvokrevetnu sobu a za jednokrevetnu 296,10 eura i plaća se na recepciji hotela. Hrana je vegetarijanska. Naknada za tečaj iznosi 200,00 eura i plaća se voditelju tečaja Jadranku Miklecu po dolasku na tečaj.

 

Molim vas da prijavu za tečaj pošaljete na e-mail adresu: jadranko.miklec@gmail.com  ili na tel: 0959147314

 

Voditelj tečaja je:

 

YOGACHARYA YADRANKO MIKLEC: Predsjednik Instituta za Yogu i Ayurvedu „SUNCE“, predsjednik Hrvatskog Saveza za Yogu, dopredsjednik Europske Yoga Federacije, međunarodni glavni tajnik Svjetske Akademije za Ayurvedu, Indija. Učitelj transcendentalne meditacije i Maharishijeve Vedske znanosti. Učitelj Znanosti Vedske Yoge, i Vanaushadi Bhishagacharya (stručnjak za ljekovito bilje).

  

 

Yogacharya Jadranko Miklec